STRAMA, ul. Rolnicza 138, 05-092 Łomianki, tel.: (+48) 22 751 66 51